Inwestycje w MEDestetica


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwie MEDestetica drogą do wzrostu konkurencyjności.

Beneficjent: MEDestetica Marzena Haduch – Czyżykowska

Wartość projektu: 112 620 zł

Wartość dofinansowania: 67 500 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl