Chirurgia onkologiczna

Gabinet Chirurgii Onkologicznej oferuje:

 • Porady z zakresu skojarzonego leczenia nowotworów
 • Wycięcie radykalne guzów skóry, tkanki podskórnej z zabiegami rekonstrukcyjnymi zgodnie z zasadami chirurgii plastycznej
 • Wycięcie radykalne guzków piersi
 • Zabiegi operacyjne tzw. chirurgii krótkoterminowej niewymagające hospitalizacji

Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych na początku XXI wieku są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce. Nowe metody diagnostyczne, a przede wszystkim znaczna poprawa stanu świadomości pacjentów na temat nowotworów przyczynił się w znaczący sposób do poprawy jakości i wyników leczenia choroby nowotworowej. Zgłaszanie się pacjentów do poradni czy gabinetów onkologicznych we wczesnych stadiach zaawansowania nowotworów zaowocowało nie tylko wzrostem odsetka przeżyć, ale przede wszystkim przyczyniło się do wzrostu wyleczeń choroby nowotworowej.

Oferujemy Państwu porady onkologiczne z zakresu leczenia nowotworów piersi, tarczycy, regionu głowy i szyi, przewodu pokarmowego, guzów tkanek miękkich jak i skóry.

Przyjmujący Państwa dr hab.n.med. Łukasz Krakowczyk – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej – jest adiunktem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, wchodzi w skład stworzonego tam Wielodyscyplinarnego Zespołu Transplantacji Twarzy                       (www.przeszczeptwarzy.pl )

Wieloletnie szkolenia, staże i kursy specjalizacyjne w najlepszych ośrodkach onkologicznych w Polsce jak i na świecie oraz zdobyte doświadczenie pozwalają mu na stosowanie w praktyce klinicznej światowych standardów postępowania terapeutycznego. Praca na co dzień wraz ze specjalistami z dziedziny onkologii klinicznej, radiologii, radioterapii i patologii pozwala na podejście wielodyscyplinarne oraz odpowiednie zaplanowanie skojarzonego leczenia nowotworów.

 

Oferujemy Państwu:

 1. Porady z zakresu skojarzonego leczenia nowotworów
 2. Biopsję wycinkową guzów nowotworowych
 3. Biopsję wycinającą guzów nowotworowych
 4. Wycięcie radykalne guzków piersi
 5. Wycięcie radykalne guzów skóry, tkanki podskórnej wraz z zabiegami rekonstrukcyjnymi przeprowadzonymi zgodnie z zasadami chirurgii plastycznej
 6. Elektrokoagulację zmian tkanek miękkich
 7. Zabiegi operacyjne tzw. chirurgii krótkoterminowej niewymagające hospitalizacji (z badaniem histopatologicznym materiału pooperacyjnego).

Dzięki wyposażeniu naszych gabinetów w sprzęt  najnowszej generacji zapewnimy Państwu fachową opiekę medyczną w miłej i przyjaznej atmosferze.


Dr Krakowczyk przyjmuje w poniedziałki od godziny 15.00  – wizyty są możliwie tylko po uprzedniej rejestracji telefonicznej  pod numerami tel:  32-726-46-54  oraz  608-466-406